slampoetry-sk-logo
2 percentá od vás pre nás –––
Organizačný tím OZ Slam Poetry SK vytvára bezpečný priestor pre prezentáciu a tvorbu autorskej kultúry od roku 2016. Spolupracujeme s viac ako 80 umelcami v 4 krajinách, sme aktívny v 8 mestách na Slovensku a snažíme sa predstaveniami či workshopmi priniesť bezprostredný zážitok z živej kultúry s demokratickými prvkami na celé Slovensko. Vďaka Vám môžeme priniesť Slam bližšie k divákom, inšpirovať viac nie len mladých ľudí k tvorbe a k slobode prejavu v ktorej nemá miesto hate speech. Vďaka Vám môžeme preniesť sen o celoslovenskej slamovej scéne postavenej na úcte k vzájomným odlišnostiam, úcte k tvorbe a k slobode bližšie k realite. Aj vy nám môžete pomôcť vytvoriť umeleckú scénu, prístupnú pre každého.
Ako darovať 2% z dane?
Neviete, ako darovať 2% z dane? Radi vám pomôžeme: Ak ste zamestnanec… — Požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie…) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani. Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2% z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia, ktoré nájdete na konci tohto článku. Najneskôr do 31. marca 2023 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte (vpravo kliknite na: zistenie miestnej príslušnosti).
www.drsr.sk
Vyhlásenie (editovateľné pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane ( editovateľné pdf)
SZČO — Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2% poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní. 2% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2% z dane je aspoň 3,33 eur. Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.
Dôležité tlačivá
Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácii: OZ Slam Poetry SK Vodárenská 637/17 040 01 Košice Slovensko IČO : 51326256 DIČ: 2121046879 IBAN: SK68 1100 0000 0029 4605 8157
Slam poetry na Youtube –––––––––––
Mara — "Aj ty si bol moja múza, aj ty si bol moja múza, aj ty si bol moja múza." ... a Mara je tá naša, nie len múza ale dokonca slamová majsterka :)

ERROR: Can not render. REASON: [Youtube] rely on strict size definition and can not be placed into document-flowing context. WHAT TO DO: Define ancestor (parent) size (width or height) or wrap [Youtube] into [Ratio] or [Gap].

Cholo Pitchkin — Neščešľivi ocec alebo pipo paratóre, kvalifikácia Majstrovstvá Slovenska v slam poetry 2020, Klub pod lampou, Bratislava

ERROR: Can not render. REASON: [Youtube] rely on strict size definition and can not be placed into document-flowing context. WHAT TO DO: Define ancestor (parent) size (width or height) or wrap [Youtube] into [Ratio] or [Gap].

Sveťo Šomšák — Identita, kvalifikácia Majstrovstvá Slovenska v slam poetry 2020, Klub pod lampou, Bratislava

ERROR: Can not render. REASON: [Youtube] rely on strict size definition and can not be placed into document-flowing context. WHAT TO DO: Define ancestor (parent) size (width or height) or wrap [Youtube] into [Ratio] or [Gap].

Bernard — Obchodník, kvalifikácia Majstrovstvá Slovenska v slam poetry 2020, Klub pod lampou, Bratislava

ERROR: Can not render. REASON: [Youtube] rely on strict size definition and can not be placed into document-flowing context. WHAT TO DO: Define ancestor (parent) size (width or height) or wrap [Youtube] into [Ratio] or [Gap].

Slam poetry ––––––––––
Slam poetry je súťažný žáner performatívnej poézie. Slameri postupne prichádzajú na pódium a predvádzajú svoje performance, pričom ich hodnotí porota náhodne vybraná z publika bodmi od 0 do 10. Slam má len 3 pravidlá autorský text, žiaden kostým a u súťažných slamov časový limit 3:15. Vystúpenia Slam poetry na Slovensku zastrešuje organizačný tím OZ Slam Poetry SK.
Podporujú nás ––––––––––––
to the top
slampoetry slovensko © 2023
made with
creatake-logo