slampoetry-sk-logo
O nás –––––
Slam poetry je špecifický perfomatívny žáner, ktorý sa spolu so stand-upom a improdivadlom radí pod žáner „Spoken Word“. Zastrešuje v sebe nielen prístupy z improdivadla, standupu, ale aj rapu, folku, klasického divadla, tanca, literatúry či pantomímy. Medzinárodné pravidlá slam poetry hovoria, že slamer má 3 minúty a 15 sekúnd na to, aby predniesol svoju performance, ktorá musí byť autorská a nesmú sa pri nej používať žiadne kostýmy či rekvizity. Performance je hodnotená dobrovoľnou diváckou porotou a to za pomoci siedmich bodových sád so škálou 0 až 10, pričom nula je najnižšou známkou a 10 najvyššou. Slam poetry je vďaka svojej kontaktnej forme i free speech platformou s demokratickými prvkami. Organizačný tím OZ Slam Poetry SK zastrešoval všetky vystúpenia Slam poetry na Slovensku od roku 2016, ako i Majstrovstvá Slovenska v Slam poetry v rokoch 2017, 2018, 2019 a 2021.
Od založenia OZ (január 2018) pokračuje vo svojej organizačnej i umeleckej činnosti, pričom spolupracuje na slovenskej i medzinárodnej úrovni s mnohými subjektmi, či už sú to centrá nezávislej kultúry, médiá alebo naši komerční partneri a zákazníci. Naším hlavným zámerom je vytvoriť po vzore ostatných európskych krajín silnú slamovú scénu. Ponúkať možnosti novým neprofesionálnym interpretom pútavou formou prezentovať svoju tvorbu doma i v zahraničí. Usporadúvať workshopy a prednášky s domácimi i zahraničnými lektormi a prepájať višegrádske a európske umenie prostredníctvom exhibícií, prekladov, festivalov či tour.
Podporiť nás môžete na účte:
IBAN: SK68 1100 0000 0029 4605 8157
Atmosféra v publiku pri kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska v Slam poetry 2020, Klub pod lampou, Bratislava –––
to the top
slampoetry slovensko © 2024